Reisevilkår

Reisevilkårene til Påls Turbuss AS er basert på Lov om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven) av 25.08.1995. Påls Turbuss AS er i 2021 ikke medlem av Reisegarantifondet.

Betaling: Betaling må skje senest 30 dager før avreisedato.

Reise- og avbestillingsforsikring: Avbestilling må skje skriftlig eller muntlig til arrangøren.

Ved avbestilling innen 30 dager før avreise betales et ekspedisjonsgebyr på kr. 250. Finner avbestillingen sted mellom 30 og 15 dager før avreise, betales et beløp på 20 prosent av hva turen koster. Ved avbestilling 14 – 8 dager før avreise betales et beløp på 50 prosent av hva turen koster. Ved avbestilling 7 – 0 dager før avreise eller ved uteblivelse blir hele turens pris belastet.
Det er den reisende selv som har ansvar for å ha gyldige forsikringer under reisen. Avbestillingsforsikring kan tegnes hos ditt forsikringsselskap.

Endringer: Evt. endringer i programmet må være avklart senest 14 dager før avreise. Endringer/tilleggskjøring vil bli etterfakturert.

Klager/reklamasjoner: Dersom du som passasjer mener du har grunn til å klage på gjennomføringen av turen, skal klagen fremsettes til Påls Turbuss sin representant på stedet slik at evt. uoverensstemmelser kan rettes raskest mulig. Hvis du som passasjer mener det foreligger mangel som kan gi rett på prisavslag eller erstatning for reisen plikter du å meddele dette skriftlig til Påls Turbuss innen 30 dager etter turens avslutning.

Passasjerens plikter: Passasjeren skal betale reisen ved forfall i flg. tilsendt faktura. Passasjeren må ikke opptre til sjenanse for medpassasjerer. Dersom du som passasjer grovt tilsidesetter disse bestemmelsene kan du nektes å delta eller helt utelukkes fra reisen uten at du kan stille krav på tilbakebetaling fra Påls Turbuss. Er reisen påbegynt kan du som passasjer pålegges å betale omkostninger for hjemreisen.

Arrangørens ansvar: Påls Turbuss er ikke ansvarlig for sykdom som den reisende måtte pådra seg under reisen. Vi sier fra oss et hvert ansvar for saker som glemmes enten på reisemålet, i bussen eller på opphentings stedet. Påls Turbuss kan ikke ta ansvar for passasjerer som ikke kan ta hånd om seg selv, herunder også personer påvirket av rusmidler.

Uforutsette hendelser: Ved ødeleggelser og/eller tilgrising av bussen vil kunden bli fakturert for rensing og reparasjoner.

Avlysninger/programforandringer: Påls Turbuss forbeholder seg retten til, om nødvendig, å avlyse turen. Ved uforutsette hendelser som arrangøren ikke har kontroll over eller ”force majeure”, kan det om nødvendig skje endringer som bytting av hotell, forandringer av reiserute og lignende. Det tas også forbehold om kansellering av turen dersom antall påmeldte er under 25 personer ved utgangen av påmeldingsfristen. Turen kan likevel ikke kanselleres senere enn 14 dager før avreise.